เกมใบ้คำ

แหล่งที่มา : https://thethaiger.com/th/news/749582/

เกมใบ้คำ เกมทายคำ เกมฝึก สมาธิ เกมฝึกไหวพริบ เกมสนุกฝึกสมองได้ไม่มีเบื่อ

เกมใบ้คำ มีต้นกำเนิดมาจากประเทศจีน เชื่อกันว่าเกมใบ้คำมีมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฮั่น (206 ปีก่อนคริสตกาล – ค.ศ. 220) โดยเกมใบ้คำในสมัยนั้นจะใช้คำจีนที่มีความหมายซ้ำซ้อนหรือคำที่มีความหมายคล้ายคลึงกัน เกมทายคำแพร่หลายไปยังประเทศอื่นๆ ทั่วโลก ตัวอย่างเช่น ในประเทศฝรั่งเศส เกมใบ้คำเรียกว่า “Charades” ในประเทศสเปน เกมใบ้คำเรียกว่า “Adivinanzas” ในประเทศญี่ปุ่น เกมใบ้คำเรียกว่า “ヒントゲーム” (Hint Game)  เป็นเกมที่ผู้เล่นคนหนึ่งจะคิดคำศัพท์หรือวลีขึ้นมาแล้วพยายามบอกให้ผู้เล่นคนอื่นทายให้ได้ โดยผู้เล่นคนนั้นสามารถใช้คำพูด ท่าทาง หรืออุปกรณ์ต่างๆ เพื่อช่วยในการใบ้คำ คำตอบของเกมใบ้คำอาจเป็นคำหรือวลีใดก็ได้ โดยไม่มีคำจำกัดใดๆ เกมทายคำ เป็นเกมที่สนุกและสามารถเล่นได้กับผู้เล่นทุกวัย เกมใบ้คำช่วยฝึกพัฒนาทักษะด้านภาษาและความคิดสร้างสรรค์ของผู้เล่นได้ เกมฝึกสมอง เกมใบ้คำสามารถเล่นได้ 2 คนขึ้นไป โดยผู้เล่นคนหนึ่งจะเป็นคนคิดคำศัพท์หรือวลีขึ้นมาแล้วพยายามบอกให้ผู้เล่นคนอื่นทายให้ได้ ผู้เล่นคนอื่นจะต้องทายคำศัพท์หรือวลีนั้นให้ได้ภายในเวลาที่กำหนดเกม คำใบ้ สามารถเล่นได้หลายรูปแบบ เช่น เล่นเป็นทีม เล่นเดี่ยว หรือเล่นกับคนหลายคน เกมใบ้คำเป็น เกมฝึกสมองในห้องเรียน ที่สนุกและช่วยฝึกทักษะการคิด การแก้ปัญหา และไหวพริบ ดาวโหลดน์เกมใบ้คำทายคำออนไลน์ได้ที่นี่ >>> google play , IOS

เกมใบ้คำสามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ได้ตามวิธีการใบ้คำ ดังนี้

  •  เกมภาษาอังกฤษด้วยคำที่มีพยางค์เดียว

ผู้เล่นคนหนึ่งพูดคำที่มีพยางค์เดียว เช่น “ไม้” ผู้เล่นคนอื่นจะต้องทายคำที่ถูกต้อง เช่น “โต๊ะ เก้าอี้ เตียง”

  • ใบ้คำด้วยคำที่มีความหมายเดียวกัน

ผู้เล่นคนหนึ่งพูดคำที่มีความหมายเดียวกันกับคำที่ต้องการใบ้ เช่น “อาหาร” ผู้เล่นคนอื่นจะต้องทายคำที่ถูกต้อง เช่น “ข้าว ปลา เนื้อ”

  • ใบ้คำด้วยคำที่มีความหมายคล้ายคลึงกัน

ผู้เล่นคนหนึ่งพูดคำที่มีความหมายคล้ายคลึงกับคำที่ต้องการใบ้ เช่น “เร็ว” ผู้เล่นคนอื่นจะต้องทายคำที่ถูกต้อง เช่น “วิ่ง กระโดด บิน”

  • ใบ้คำด้วยท่าทาง

ผู้เล่นคนหนึ่งทำท่าทางเพื่อสื่อความหมายของคำที่ต้องการใบ้ เช่น ท่าทางกินข้าว ผู้เล่นคนอื่นจะต้องทายคำที่ถูกต้อง เช่น “ข้าว”

  • ใบ้คำด้วยเสียง

ผู้เล่นคนหนึ่งพูดเสียงหรือทำเสียงเพื่อสื่อความหมายของคำที่ต้องการใบ้ เช่น เสียงนกร้อง ผู้เล่นคนอื่นจะต้องทายคำที่ถูกต้อง เช่น “นก”

  • ใบ้คำด้วยภาพ

ผู้เล่นคนหนึ่งวาดภาพหรือทำภาพเพื่อสื่อความหมายของคำที่ต้องการใบ้ เช่น ภาพต้นไม้ ผู้เล่นคนอื่นจะต้องทายคำที่ถูกต้อง เช่น “ต้นไม้”

ประโยชน์ของ เกมใบ้คำ เกมที่สนุกและช่วยฝึกทักษะการคิด

เกมใบ้คำเป็นเกมที่สนุกและช่วยฝึกทักษะการคิด การแก้ปัญหา และไหวพริบ ต่อไปนี้เป็นประโยชน์ของเกมใบ้คำ

  • ฝึกทักษะการคิด เกมใบ้คำช่วยให้ผู้เล่นต้องใช้ความคิดในการเชื่อมโยงคำศัพท์หรือภาพต่างๆ เข้าด้วยกัน เพื่อหาคำตอบที่ถูกต้อง ทักษะการคิดนี้มีประโยชน์ในการแก้ปัญหาต่างๆ ในชีวิตประจำวัน
  • ฝึกทักษะการแก้ปัญหา เกมใบ้คำช่วยให้ผู้เล่นต้องใช้ทักษะการแก้ปัญหาในการคิดหาคำตอบที่ถูกต้องจากคำใบ้ที่จำกัด ทักษะการแก้ปัญหานี้มีประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในชีวิตประจำวัน
  • ฝึกไหวพริบ เกมใบ้คำช่วยให้ผู้เล่นต้องใช้ไหวพริบในการใบ้คำให้ผู้อื่นทายได้ ไหวพริบนี้มีประโยชน์ในการใช้ชีวิตและการทำงาน