เกมฝึก-IQ

เกมฝึก IQ สามารถพัฒนาสมองได้จริงหรือ

การศึกษานี้ เกมฝึก IQ โดยคำว่า IQ มาจากคำว่า Intelligent Quotient หรือหมายถึง ระดับเชาวน์ปัญญา โดยทีมนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ลอสแองเจลิส (UCLA) โดยพวกเขาได้ทำการทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 100 คน โดยให้กลุ่มตัวอย่างเล่นเกมทดสอบเชาว์ปัญญาเป็นเวลา 30 นาทีต่อวันเป็นเวลา 6 เดือน ผลปรากฏว่ากลุ่มตัวอย่างที่เล่นเกมทดสอบเชาว์ปัญญามีระดับความฉลาดเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ได้เล่นเกมทดสอบเชาว์ปัญญา ทีมนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าสาเหตุที่การฝึกสมองด้วยเกมทดสอบเชาว์ปัญญาสามารถช่วยเพิ่มระดับความฉลาดได้นั้น เนื่องจากเกมทดสอบเชาว์ปัญญานั้นช่วยกระตุ้นการทำงานของสมองหลายส่วน ได้แก่ สมองส่วนหน้า สมองส่วนกระหม่อม และสมองส่วนท้ายทอย ซึ่งสมองส่วนเหล่านี้เป็นสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคิด การแก้ปัญหา และการเรียนรู้ การศึกษานี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการศึกษาเรื่องการฝึกสมอง เนื่องจากเป็นการศึกษาชิ้นแรกที่พิสูจน์ให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าการฝึกสมองด้วยเกมทดสอบเชาว์ปัญญานั้นสามารถช่วยเพิ่มระดับความฉลาดได้จริง การศึกษานี้จึงอาจนำไปสู่การพัฒนาการบำบัดด้วยเกมทดสอบเชาว์ปัญญาเพื่อช่วยเหลือผู้คนที่มีปัญหาด้านการเรียนรู้หรือปัญหาด้านความจำ

ไอคิวคือความฉลาดที่สามารถเพิ่มได้

โดยความฉลาดส่วนนึงนั้นมาจากพันธุกรรม โดยจะบอกว่าต้นทุนไม่เท่ากัน แต่ในอีกส่วนคือมาจากการเรียนรู้หรือประสบการณ์ ของตนเอง ผลการทดสอบไอคิวนั้น ต้องรู้รายละเอียดของบททดสอบว่าเป้นแบบใด ได้มาตรฐานไหม และใครคือผู้ทดสอบ และในช่วงเวลาของการทดสอบ สิ่งแวดล้อมเป็นอย่างไร แต่การทดสอบไอคิวนั้นถ้าหากไม่ผ่านไม่จำเป็นต้องโดนตีตราว่าคุณนั้น โง่ แต่การทดสอบไอคิวนั้น เป้นตัวช่วยในการแก้ปัญหาว่า คุณขาดทักษาะในด้านใดบ้างและควรส่งเสริมและพัฒนาตนเองในด้านนั้น  และความฉลาดมาได้วัดเพียงด้านเดียวแต่มีอย่างน้อยในการวัด 9 ด้าน

 1. ด้านคณิตศาสตร์
 2. ด้านความมีปฎิสัมพัธกับผู้อื่น
 3. ด้านการเคลื่อนไหวของร่างกาย
 4. การเข้าใจในตนเอง
 5. ด้านธรรมชาติ
 6. ด้านการใช้ชีวิตการดำรงชีวิต
 7. ด้านภาษา
 8. ด้านดนตรี
 9. ด้านมิติสัมพันธ์

เกมฝึกไอคิวเหมาะกับเด็กอย่างไร

   ในสมัยที่สื่อเข้าถึงอย่างง่าย มีเด็กทั้ง ชายและหญิง ต่างก็เข้าถึงสื่อได้อย่างง่าย และมีการเฉลี่ยว่าเด็กนั้นใช้เวลาไปกับการเล่นเกมเฉลี่ยวันละ 1 ชั่วโมง ทำให้มีไอคิวเพิ่มขึ้นมากถึง 2.5 คะแนน เป้นหลักฐานได้ว่า ผู้ปกครองสามารถให้เด็ก เล่นเกมได้แต่ควรจำกัดเวลา ให้เหมาะสมแต่ทั้งนี้ความฉลาด หรือ ไอคิว ไม่ใช่ค่าที่คงที่สักเท่าไหร่ ถ้าหากเด็กอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ก็อาจจะทำให้ไอคิวของเด็กนั้นลดลงด้เช่นกัน แต่อย่างไรก็ตาม ในวิจัยของยังไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบต่อด้านอื่นๆ ของเด็ก เช่นการเรียน การออกกำลัง การเข้านอน ซึ่งงานวิจัยนี้ยังต้องศึกษาเพิ่มเติมอีกเป็นอย่างมาก

ทำแบบฝึกหัดทดสอบไอคิวได้ที่นี่ : https://www.punpro.com/p/puzzlegame-game

เกมฝึก IQ มีหลายประเภทมีให้เลือกเล่นมากมาย

 • เกมปริศนา เป็นเกมที่ต้องใช้ความคิดและทักษะในการแก้ปัญหา เกมปริศนามีหลายประเภท เช่น เกมต่อภาพ เกมต่อจิ๊กซอว์ เกมทายภาพ เกมหาคำ ฯลฯ
 • เกมคำศัพท์ เป็นเกมที่ต้องใช้ความรู้ด้านภาษาและทักษะในการเชื่อมโยงคำศัพท์ เกมคำศัพท์มีหลายประเภท เช่น เกมเรียงคำ เกมหาคำที่ตรงกัน เกมหาคำที่หายไป ฯลฯ
 • เกมคณิตศาสตร์ เป็นเกมที่ต้องใช้ทักษะด้านคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา เกมคณิตศาสตร์มีหลายประเภท เช่น เกมทายตัวเลข เกมหาผลรวม เกมหาความแตกต่าง ฯลฯ
 • เกมการคิดเชิงตรรกะ เป็นเกมที่ต้องใช้ทักษะในการคิดเชิงตรรกะเพื่อแก้ปัญหา เกมการคิดเชิงตรรกะมีหลายประเภท เช่น เกมหาเหตุผล เกมหาสาเหตุ เกมหาคำตอบ ฯลฯ
 • เกมการแก้ปัญหา เป็นเกมที่ต้องใช้ทักษะในการแก้ปัญหา เกมการแก้ปัญหามีหลายประเภท เช่น เกมหาทางออก เกมหาวิธีเอาชนะ เกมหาวิธีผ่านด่าน ฯลฯ

แนวทางการเพิ่มความฉลาดทางสติปัญญาของเด็ก

       1.สุขภาพร่างกาย

 • อาหาร การกินอาหารให้ครบถ้วน 5 หมู่ ในปริมาณที่พอเหมาะพอควร และถูกสุขลักษณะอนามัย แต่ไม่ต้องเครียดกับการกินมาก
 • การออกกำลังกาย ออกกำลังกายให้พอเหมาะ อาทิตย์ละ 2-3 ครั้ง ออกไปรับอากาศที่บริสุทธิ์
 • การนอนพักผ่อน นอนพักผ่อนให้เพียงพอในแต่ละรอบวันการนอนในเวลาที่เหมาะสมช่วยให้สมองของเด็กให้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่

       2.ส่งเสริมฒนาการที่สมกับวัย ควรใส่ใจกับพัฒนาการของเด็ก เพราะเป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียนรู้ ถ้าหากพัมนาการด้ายใดด้านหนึ่งของเด็กช้า ต้องรีบกระตุ้นเขาทันที แต่ถ้าหากกระตุ้นมากเกินไป ก็จะส่งผลเสียได้เช่นกัน

       3.สอนให้คิดเองเป็นทำเองเป็นการสอนให้เด็กคิดแบบมีเหตุและผล จะทำให้เด็กมีการจัดการความคิดเป็นระบบ คแต่ในบางทีก็สามารถปล่อยให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์บ้างไม่ไปหยุดความคิดของเด็กก็ส่งผลดีได้เช่นกัน ควรเตือนในเรื่องที่คิดแล้วเป้นผลเสียแก่ตัวเด็ก

ประโยชน์และข้อควรระวัง ของ เกมฝึกไอคิว

ประโยชน์ของเกมฝึกไอคิว ได้แก่

 • สามารถช่วยปรับปรุงทักษะทางปัญญาหลายด้าน เช่น ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการจำ ทักษะการประสานงานมือและตา ฯลฯ
 • สามารถช่วยเพิ่มระดับความฉลาด ความรู้ ความเข้าใจ และความจำ
 • สามารถช่วยชะลอความเสื่อมถอยทางสติปัญญาที่เกี่ยวข้องกับอายุ
 • สามารถช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม เช่น อัลไซเมอร์และพาร์กินสัน
 • สามารถช่วยเพิ่มอารมณ์ ความสุข และคุณภาพชีวิต

ข้อควรระวังในการเล่นเกมฝึก IQ ได้แก่

 • ไม่ควรเล่นเกมฝึกไอคิว นานเกินไป ไม่ควรเล่น เกมฝึกไอคิว นานเกิน 1 ชั่วโมงต่อวัน
 • ไม่ควรเล่นเกมฝึกไอคิว ที่ยากเกินไปหรือง่ายเกินไป เล่นเกมฝึก ไอคิว ที่ยากเกินไปอาจทำให้คุณรู้สึกหงุดหงิดและท้อแท้ เกมฝึกไอคิส ที่ง่ายเกินไปอาจทำให้คุณไม่รู้สึกท้าทาย
 • ไม่ควรเล่นเกมฝึกไอคิว ก่อนนอน เกมฝึก IQ อาจทำให้คุณรู้สึกตื่นเต้นและตื่นตัว ซึ่งอาจทำให้คุณนอนหลับยาก