เกมฝึกสมอง สี

เกมฝึกสมองสี เกมที่ช่วยให้พัฒนาสมอง เกมอ่านออกเสียงตามสี พัฒนาสมองง่ายๆ ทำได้ทุกวัน

เกมฝึกสมองสี เป็นเกมที่ผสมผสานกลยุทธ์และความสวยงามของภาพได้อย่างลงตัว เกมที่ดูเหมือนง่ายนี้ให้ความหมายที่ลึกซึ้งที่สามารถดึงดูดทั้งมือใหม่และนักเล่นเกมรุ่นเก๋า เกมฝึกสมอง เกมฝึกสมอง สี สามารถช่วยฝึกพัฒนาสมอง เพื่อชะลอความเสื่อมของสมอง และช่วยทำให้การทำงานของสมองมีมากยิ่งขึ้น เกม Stroop Test คือการอ่านออกเสียงตามสีที่ท่านเห็นเป็นเกมที่เหมาะแก่การ ฝึกสมอง เพราะในปัจจุบันพบว่า คนอายุมาก จะมีภาวะสมองเสื่อมมากขึ้น การเล่นเกมฝึกสมอง เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยให้สมองได้มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เพราะเกมสามารถช่วยให้สมองได้มีการทำงาน และเล่นได้เรื่อยๆ  ดังนั้นการฝึกสมองบ่ายๆ จะช่วยให้มีการพัฒนาสมองได้อย่างแน่นอน ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Stroop Test

เกม Stroop Test เกมฝึกสมองสี แบบง่าย ๆ ที่ใครก็สามารถเล่นได้

เกมฝึกไหวพริบ สำหรับ เกม เรียงสี นี้จะช่วยฝึกจิตใจให้จดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จะต้องอ่านออกเสียงสีของตัวอักษรที่ปรากฏบนหน้าจอ โดยต้องไม่อ่านตามคำศัพท์ที่ระบุสีของตัวอักษรนั้นๆ ผลการทดสอบจะวัดจากความเร็วในการตอบคำถามและความถูกต้องของคำตอบ Stroop Test แสดงให้เห็นว่ามนุษย์มีแนวโน้มที่จะตอบสนองต่อความหมายของคำศัพท์มากกว่าที่จะตอบสนองตามสีของตัวอักษรที่ปรากฏบนหน้าจอ สิ่งนี้เรียกว่า Stroop Effect ซึ่งเกิดจากการที่สมองมนุษย์มีแนวโน้มที่จะประมวลผลข้อมูลตามความหมายโดยอัตโนมัติ Stroop Test เกม ฝึกสมาธิ สามารถใช้เพื่อประเมินความผิดปกติทางสมองบางชนิด เช่น โรคอัลไซเมอร์หรือโรคหลอดเลือดสมอง นอกจากนี้ยังสามารถใช้เพื่อประเมินประสิทธิภาพการทำงานของสมองในด้านต่างๆ เช่น การรับรู้ ความจำ ความตั้งใจ การตัดสินใจ โดยทั่วไปแล้ว Stroop Test จะประกอบด้วยชุดคำศัพท์ที่ระบุสีของตัวอักษรต่างๆ การทดสอบของเกมจะต้องอ่านออกเสียงสีของตัวอักษรที่ปรากฏบนหน้าจอ โดยต้องไม่อ่านตามคำศัพท์ที่ระบุสีของตัวอักษรนั้นๆ ผลการทดสอบจะวัดจากความเร็วในการตอบคำถามและความถูกต้องของคำตอบ

Stroop Test มีหลากหลายรูปแบบ ให้ได้เลือกเล่นตามใจชอบ

  • รูปแบบที่พบบ่อยที่สุดคือ Stroop Test แบบดั้งเดิม (Classic Stroop Test)
  • Stroop Test แบบสลับ (Incongruent Stroop Test) เป็นการทดสอบที่ตัวอักษรสีต่างๆ พิมพ์ด้วยสีที่แตกต่างกัน
  • Stroop Test แบบตรงกัน (Congruent Stroop Test) เป็นการทดสอบที่ตัวอักษรสีต่างๆ พิมพ์ด้วยสีเดียวกัน
  • Stroop Test แบบตัวเลข (Number Stroop Test) เป็นการทดสอบที่ตัวอักษรต่างๆ แทนด้วยตัวเลข
  • Stroop Test แบบภาษา (Language Stroop Test) เป็นการทดสอบที่ตัวอักษรต่างๆ แทนด้วยคำศัพท์ภาษาต่างๆ

ผลการทดสอบ Stroop Test จะผ่านการทดสอบของเกม คิดตามเกณฑ์ต่อไปนี้

  • ความเร็วในการตอบคำถาม ความเร็วในการตอบคำถามที่เร็วขึ้นบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพการทำงานของสมองที่ดีขึ้น
  • ความถูกต้องของคำตอบ ความถูกต้องของคำตอบที่ถูกต้องมากขึ้นบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพการทำงานของสมองที่ดีขึ้น
  • ความแตกต่างกัน (Difference Score) ความแตกต่างกันระหว่างเวลาที่ใช้ตอบคำถามแบบสลับกับแบบตรงกันบ่งชี้ถึงระดับของ Stroop Effect