เกมทายปัญหา เกมทายปริศนา เกมฝึกสมอง เกมฝึกสมาธิ สำหรับทุกวัย

เกมทายปัญหา

แหล่งที่มา : https://www.trueplookpanya.com/knowledge/content/89734-laneng-lan-

โลกที่น่าสนใจของเกมทายปริศนา จากความสนุกของเด็กสู่การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกมทายปัญหา ซึ่งเป็นสากลสำหรับทุกวัฒนธรรมและทุกเพศทุกวัย เป็นรูปแบบความบันเทิงที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย แต่เหนือกว่าความบันเทิงแล้ว เกมเหล่านี้ยังเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ สร้างความสัมพันธ์ และแม้กระทั่งการศึกษา เกมฝึกสมอง สนุกๆ ตั้งแต่เกม “ทายสัตว์” พื้นฐานไปจนถึงการดัดแปลงดิจิทัลขั้นสูง ที่มีหลายแง่มุมของ เกมทายปริศนา กัน เกมทายปริศนามีรากฐานมาจากวัฒนธรรมโบราณ เกมโต้ตอบเหล่านี้มักไม่ต้องการอุปกรณ์ ทำให้เข้าถึงได้ง่ายและเป็นที่ชื่นชอบอย่างกว้างขวาง เป็นเกมท้าทายความสามารถในการรับรู้ เกมนี้ช่วยเสริมสร้างการคิดอย่างมีตรรกะ ความสนุกอยู่ที่การหาคำตอบภายในชุดคำถามที่มีจำกัด เน้นยุทธวิธีและสัญชาตญาณ

แนะนำ เกมทายปัญหา เกมส์เสริมทักษะ ทางความคิด เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย

เกมทายสัตว์

เป็นเกมคลาสสิกที่ผู้เล่นคนหนึ่งคิดถึงสัตว์ และอีกคนหนึ่งถามคำถามเพื่อหาคำตอบ เกมนี้ช่วยให้ผู้เล่นเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะของสัตว์ และฝึกฝนการใช้เหตุผลแบบหักล้าง

วิธีการเล่น

 • ผู้เล่นคนหนึ่งคิดถึงสัตว์
 • ผู้เล่นอีกคนหนึ่งถามคำถามเพื่อหาคำตอบ
 • ผู้เล่นคนหนึ่งสามารถตอบคำถามได้เพียง “ใช่” หรือ “ไม่”
 • ผู้เล่นอีกคนหนึ่งจะถามคำถามต่อไปจนกว่าจะเดาคำตอบได้

ตัวอย่างคำถาม

 • อาศัยอยู่บนบกหรือในน้ำ?
 • มีขนหรือไม่มีขน?
 • บินได้หรือไม่?

เกม 20 คำถาม

เป็นเกมที่ผู้เล่นคนหนึ่งคิดถึงสิ่งของหรือบุคคล และอีกคนหนึ่งถามคำถามเพื่อหาคำตอบ ผู้เล่นคนหนึ่งสามารถถามคำถามได้ไม่เกิน 20 ข้อ เกมนี้ช่วยเสริมสร้างการคิดอย่างมีตรรกะ

วิธีการเล่น เหมือนกันกับเกม ทายสัตว์

 • ผู้เล่นคนหนึ่งคิดถึงสิ่งของหรือบุคคล
 • ผู้เล่นอีกคนหนึ่งถามคำถามเพื่อหาคำตอบ
 • ผู้เล่นคนหนึ่งสามารถตอบคำถามได้เพียง “ใช่” หรือ “ไม่”
 • ผู้เล่นอีกคนหนึ่งจะถามคำถามต่อไปจนกว่าจะเดาคำตอบได้

ตัวอย่างคำถาม

 • สิ่งของหรือบุคคลนั้นมีชีวิตหรือไม่?
 • สิ่งของหรือบุคคลนั้นมีชีวิตอยู่หรือไม่?
 • สิ่งของหรือบุคคลนั้นมีขนาดใหญ่หรือเล็ก?

เกม Charades

เป็นเกมที่ผู้เล่นคนหนึ่งคิดถึงคำหรือวลี และแสดงออกผ่านท่าทาง ผู้เล่นอีกคนหนึ่งต้องเดาคำหรือวลีนั้นให้ได้ เกมนี้ช่วยส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและความคิดสร้างสรรค์

วิธีการเล่น

 • แบ่งผู้เล่นออกเป็นสองทีม
 • ผู้เล่นคนหนึ่งจากแต่ละทีมคิดถึงคำหรือวลี
 • ผู้เล่นคนนั้นแสดงออกผ่านท่าทางเพื่อสื่อความหมายของคำหรือวลีนั้น
 • ผู้เล่นอีกคนหนึ่งในทีมเดียวกันต้องเดาคำหรือวลีนั้นให้ได้
 • ทีมใดเดาคำหรือวลีได้ถูกต้องก่อน ทีมนั้นจะได้คะแนน

เกม Pictionary

เป็นเกมที่ผู้เล่นคนหนึ่งคิดถึงคำหรือวลี และวาดรูปเพื่อให้ผู้เล่นอีกคนหนึ่งเดา ผู้เล่นอีกคนหนึ่งต้องเดาคำหรือวลีนั้นให้ได้ เกมนี้ช่วยฝึกฝนทักษะการวาดภาพและความคิดสร้างสรรค์

วิธีการเล่น

 • แบ่งผู้เล่นออกเป็นสองทีม
 • ผู้เล่นคนหนึ่งจากแต่ละทีมคิดถึงคำหรือวลี
 • ผู้เล่นคนนั้นวาดรูปเพื่อสื่อความหมายของคำหรือวลีนั้น
 • ผู้เล่นอีกคนหนึ่งในทีมเดียวกันต้องเดาคำหรือวลีนั้นให้ได้
 • ทีมใดเดาคำหรือวลีได้ถูกต้องก่อน ทีมนั้นจะได้คะแนน

อุปกรณ์การเล่นเกม

 • กระดาษ
 • ดินสอหรือปากกา
 • นาฬิกาจับเวลา

ประโยชน์ของ เกมทายปัญหา เกม พัฒนา ไอ คิว เล่นง่าย อุปกรณ์ไม่เยอะ เล่นได้ทุกวัน

เกมทายปัญหาเป็นกิจกรรมที่สนุกสนานและมีประโยชน์ เหมาะสำหรับผู้เล่นทุกเพศทุกวัย เกมทายปัญหาช่วยเสริมสร้างทักษะทางความคิด เพิ่มพูนความรู้ และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่น

ประโยชน์ของเกมทายปัญหา

 • เสริมสร้างทักษะทางความคิด เป็น เกม ฝึกสมาธิ และ เด็ก ๆ เกมทายปัญหาช่วยฝึกฝนทักษะทางความคิดต่างๆ เช่น การคิดเชิงวิเคราะห์ การคิดอย่างมีตรรกะ การคิดอย่างสร้างสรรค์ และการคิดเชิงบวก
 • เพิ่มพูนความรู้ เกมทายปัญหาช่วยเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ รอบตัว เช่น ความรู้ทั่วไป ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ และความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
 • สร้างความสัมพันธ์ เกมทายปัญหาเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและความร่วมมือ ผู้เล่นต้องร่วมมือกันเพื่อหาคำตอบ ซึ่งช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เล่น